شرکت امیدبوم

خدمات اعتباری (سویچ اعتباری امید)

خدمات اعتباری (سویچ اعتباری امید) یکی از پروژه‌های فراگیر شرکت امید بوم است که به منظور فراهم نمودن امکان خرید اعتباری و اقساطی برای اقشار مختلف جامعه طراحی شده است.
با ایجاد این پلتفرم برای اولین بار در کشور هر فرد ایرانی می تواند از طریق وثیقه قرار دادن دارایی های خود مانند انواع یارانه های پرداختی دولت، سهام عدالت، سهام بورس، حقوق و مستمری که نزد دولت می باشد، یک اعتبار ریالی مدت دار دریافت کرده و نسبت به تأمین نیازهای خود اقدام نماید.
گروههای مختلف مردم از جمله بازنشستگان، شاغلین بخش های دولتی و غیردولتی، دارندگان سهام عدالت، امکان خرید اعتباری دو الی دوازده ماهه با حداقل نرخ سود را خواهند داشت.
انجام کلیه فرایندها و خدمات در بستر دیجیتال و به صورت غیرحضوری می باشد.