شرکت امیدبوم

ویدیو معرفی شرکت نوآوران بوم گستر امید (امیدبوم)

 

نام شرکت :
نام شرکت “نوآوران بوم گستر امید” می باشد.

سرمایه شرکت:
سرمایه شرکت ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (بیست میلیارد ریال) می باشد.

صاحبان سهم :

  •     بانک سپه
  •     شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان
  •     شرکت توسعه ترابر ایرانیان

بازرسین قانونی شرکت :
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

گواهینامه و استانداردهای اخذ شده :
اخذ رده بندی شورای عالی انفورماتیک کشور
اخذ گواهینامه نظام صنفی رایانه ای کشور