شرکت امیدبوم
دکتر محمدمحسن صدر - مدیر عـامـل شرکت امید بوم

پیام مدیرعامل محترم شرکت نوآوران بوم گستر امید

جناب آقای دکتر محمدمحسن صدر

سرعت و شتاب روز افزون رشد فناوری و تاثیر آن بر رفاه و تعالی بشر، طی دو دهه گذشته بیش از هر زمان دیگر در طول تاریخ مشهود بوده است. فاصله زمانی تغییرات و ورود فناوری های نو و جایگزین شونده به شدت کاهش یافته و این رشد سریع و توام با ابهام خود منجر به افزایش پیچیدگی در زندگی بشر امروز شده است. علوم سایبری با قرار گیری در مرکز این تغییرات از یک سو بایستی پاسخگوی نیاز های رو به تزاید فناوری بوده و از سوی دیگر باید از پیچیدگی و تنشهای زندگی روزمره مردم کاسته و بر هدفمندی و اثربخشی آن بیافزاید؛ و این چرخه ای است که با سرعت گرفتن، خود بر شتاب رشد فناوری و تبعات آن می افزاید.

خدمات ما

درباره کارخانه امیدینو

کارخانه هوشمندسازی و‌ نوآوری امیدینو؛ اولین کارخانه هوشمندسازی کشور است که در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین و طی تفاهم نامه همکاری فی مابین بانک سپه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ عملیات راه اندازی آن آغاز شده است. این کارخانه در فضای بالغ بر 8500 متر مربع و در 6 طبقه با بهره‌مندی از بهترین امکانات عرصه ای جدید در زیست بوم علم و فناوری کشور خواهد بود.

این نهال جدید در زیست بوم علم و فناوری کشور تلاش دارد تا در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و در جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های دانش بنیان کشور، افزایش سهم دانش در زنجیره ارزش فعالیت های شرکتهای بزرگ و ارتقای زیست بوم نوآوری و کارآفرینی، پاسخ به نیازهای فناورانه و اولویت‌های حوزه هوشمندسازی کشور به اتکای شرکت های دانش بنیان و فناور، حمایت از شکل گیری و توسعه کسب و کارهای جدید، نوآورانه و فناورانه دارای پتانسیل ملی و بین المللی و در نهایت ایجاد هاب نوآوری حوزه هوشمندسازی و ارتباط هدفمند با فعالین داخلی و بین‌المللی این حوزه به منظور اشتراک دانش و تجربه گام بردارد.

پخش ویدیو

همکاران شرکت امیدبوم